Agendalijst 90 dagen

23 mei 2024
 • Bridgeclub Filarski

  23 mei 2024  13:00 - 17:00

25 mei 2024
 • Excursie met Willem Bosma. Ecoloog en vogelaar

  25 mei 2024  09:30 - 12:00

 • Play Back show

  25 mei 2024  18:30 - 22:00

27 mei 2024
 • Tai Chi

  27 mei 2024  11:00 - 12:30

 • Pb verkeer en Gae

  27 mei 2024  19:30 - 21:30

28 mei 2024
 • Dansfitness met Janet van der Haar

  28 mei 2024  09:15 - 10:15

 • Biljarten

  28 mei 2024  19:00 - 23:00

 • Fotoclub Beeldspraak

  28 mei 2024  20:00 - 22:00

 • Mosterdpit

  28 mei 2024  20:00 - 22:30

29 mei 2024
 • Ouder kind café

  29 mei 2024  10:00 - 12:00

 • Jeu de boules

  29 mei 2024  10:15 - 12:45

 • Biljarten

  29 mei 2024  19:00 - 23:00

 • Presentatie enquête GlimmenZorgt zaal

  29 mei 2024  19:30 - 22:30

30 mei 2024
 • Bridgeclub Filarski

  30 mei 2024  13:00 - 17:00

31 mei 2024
 • Vrijdagavond café

  31 mei 2024  18:00 - 21:00

1 juni 2024
 • Land van ons

  1 juni 2024  09:30 - 12:00

3 juni 2024
 • verg expositie commissie en bestuur Groenenberg

  3 juni 2024  10:30 - 12:30

 • Thai Chi

  3 juni 2024  11:00 - 12:30

4 juni 2024
 • Dansfitness met Janet van der Haar

  4 juni 2024  09:15 - 10:15

 • Biljarten

  4 juni 2024  19:00 - 23:00

 • Glimmer'lei

  4 juni 2024  19:30 - 22:00

5 juni 2024
 • Ouder kind café

  5 juni 2024  10:00 - 12:00

 • Stembureau aankomst

  5 juni 2024  10:00 - 11:00

 • Jeu de boules

  5 juni 2024  10:15 - 12:45

 • Biljarten

  5 juni 2024  19:00 - 23:00

 • Filosofische tafel

  5 juni 2024  19:30 - 21:30

6 juni 2024
 • Europese Parlement verkiezingen

  6 juni 2024  06:30 - 23:00

10 juni 2024
 • Tai Chi

  10 juni 2024  11:00 - 12:30

11 juni 2024
 • Biljarten

  11 juni 2024  19:00 - 23:00

12 juni 2024
 • Ouder kind café

  12 juni 2024  10:00 - 12:00

 • Jeu de boules

  12 juni 2024  10:15 - 12:45

 • Biljarten

  12 juni 2024  19:00 - 23:00

13 juni 2024
 • Quilting Béé

  13 juni 2024  09:00 - 12:00

 • Bridge Filarski 22

  13 juni 2024  13:00 - 17:00

17 juni 2024
 • Tai Chi

  17 juni 2024  11:00 - 12:30

18 juni 2024
 • Biljarten

  18 juni 2024  19:00 - 23:00

19 juni 2024
 • Ouder kind café

  19 juni 2024  10:00 - 12:00

 • Jeu de boules

  19 juni 2024  10:15 - 12:45

 • Biljarten

  19 juni 2024  19:00 - 23:00

 • ALV Duurzaam Glimmen

  19 juni 2024  19:30 - 22:30

20 juni 2024
 • Bridge Filarski 22

  20 juni 2024  13:00 - 17:00

24 juni 2024
 • Tai Chi

  24 juni 2024  11:00 - 12:30

25 juni 2024
 • Biljarten

  25 juni 2024  19:00 - 23:00

26 juni 2024
 • Ouder kind café

  26 juni 2024  10:00 - 12:00

 • Jeu de boules

  26 juni 2024  10:15 - 12:45

 • Biljarten

  26 juni 2024  19:00 - 23:00

 • Duurzaam Glimmen

  26 juni 2024  19:30 - 22:00

27 juni 2024
 • Bridge Filarski 22

  27 juni 2024  13:00 - 17:00

2 juli 2024
 • Biljarten

  2 juli 2024  19:00 - 23:00

 • PB beweegplein en stip aan de horizon

  2 juli 2024  19:00 - 21:00

3 juli 2024
 • Ouder kind café

  3 juli 2024  10:00 - 12:00

 • Jeu de boules

  3 juli 2024  10:15 - 12:45

 • Biljarten

  3 juli 2024  19:00 - 23:00

9 juli 2024
 • Biljarten

  9 juli 2024  19:00 - 23:00

10 juli 2024
 • Ouder kind café

  10 juli 2024  10:00 - 12:00

 • Jeu de boules

  10 juli 2024  10:15 - 12:45

 • Musical Quintes school

  10 juli 2024  18:30 - 21:30

 • Biljarten

  10 juli 2024  19:00 - 23:00

11 juli 2024
 • Quilting Béé

  11 juli 2024  09:00 - 12:00

16 juli 2024
 • Biljarten

  16 juli 2024  19:00 - 23:00

17 juli 2024
 • Ouder kind café

  17 juli 2024  10:00 - 12:00

 • Jeu de boules

  17 juli 2024  10:15 - 12:45

 • Biljarten

  17 juli 2024  19:00 - 23:00

23 juli 2024
 • Biljarten

  23 juli 2024  19:00 - 23:00

24 juli 2024
 • Ouder kind café

  24 juli 2024  10:00 - 12:00

 • Jeu de boules

  24 juli 2024  10:15 - 12:45

 • Biljarten

  24 juli 2024  19:00 - 23:00

30 juli 2024
 • Biljarten

  30 juli 2024  19:00 - 23:00

31 juli 2024
 • Ouder kind café

  31 juli 2024  10:00 - 12:00

 • Jeu de boules

  31 juli 2024  10:15 - 12:45

 • Biljarten

  31 juli 2024  19:00 - 23:00

6 augustus 2024
 • Biljarten

  6 augustus 2024  19:00 - 23:00

7 augustus 2024
 • Ouder kind café

  7 augustus 2024  10:00 - 12:00

 • Jeu de boules

  7 augustus 2024  10:15 - 12:45

 • Biljarten

  7 augustus 2024  19:00 - 23:00

8 augustus 2024
 • Quilting Béé

  8 augustus 2024  09:00 - 12:00

13 augustus 2024
 • Biljarten

  13 augustus 2024  19:00 - 23:00

14 augustus 2024
 • Ouder kind café

  14 augustus 2024  10:00 - 12:00

 • Jeu de boules

  14 augustus 2024  10:15 - 12:45

 • Biljarten

  14 augustus 2024  19:00 - 23:00

20 augustus 2024
 • Biljarten

  20 augustus 2024  19:00 - 23:00