Laatste nieuws november 2022

admin

DNet als bij ons thuis is de energienota van de Groenenberg fors omhoog gegaan en ook al hopen we dat de gemeente ons enigszins gaat compenseren, daar hebben we niet op gewacht. We hebben onze prijzen verhoogd, zowel die van de consumpties als de huur van de zalen. Dat is niet fijn en we willen dat natuurlijk eigenlijk niet, maar om de exploitatie voor de langere termijn goed te houden vonden we dat noodzakelijk. Mijn indruk is dat de meeste gebruikers hiervoor begrip tonen, al blijft het vervelend, zeker omdat het midden in het seizoen gebeurt.

We hebben een aantal verbeteringen voor ons dorpshuis in petto. We proberen samen met andere gebruikers en dan met name de fotoclub om een groot beeldscherm dat verplaatsbaar is naar verschillende ruimtes in ons dorpshuis aan te schaffen. We hebben een toezegging van de zonneweide, die daarop graag de opbrengsten wil aangeven en daarnaast zullen wij als dorpshuis en de fotoclub een bijdrage leveren; wat we tekort komen proberen we middels een subsidie gefinancierd te krijgen.

Al langere tijd zijn er plannen de ingang van ons dorpshuis wat duidelijker te markeren, omdat mensen altijd zoeken naar de deur naar de bar; we hopen dat het komend voorjaar tot uitvoering komt en dan is het afgelopen met het zoeken. Dat geldt ook de verlichting bij de Jeu de Boule. De gemeente is bezig met het netjes maken van de zijkant van ons gebouw, daar waar eerder de zandbak van de peuterspeelzaal was en een soort van schuurtje. Het laatste is opgeruimd, inclusief de asbest die er in bleek te zitten en nu is het de beurt aan het hekwerk en de betegeling. Dan hopen we ook dat het niet meer een doorgang is naar de Hoge Hereweg, want dat is bepaald niet de bedoeling, al wordt het daarvoor veelvuldig gebruikt. 

Er zijn ook de komende tijd weer veel activiteiten in ons dorpshuis, zoals de intocht van Sinterklaas, het kerstdiner op 10 december, de Sylvesterloop en dergelijke. Het is op dit moment best druk, ook overdag, met een aantal bridgeclubs en activiteiten zoals de muziekmiddag en de pubquiz. Leuk en gezellig, mooi dat het dorp de Groenenberg steeds beter weet te vinden. We bevelen ons van harte bij u aan, ook ons voormalige jeugdhonk, die geschikt is voor kleinere gezelschappen; een erg gezellige ruimte, die ook is te gebruiken voor het vieren van de verjaardag en dergelijke. Ook op de avonden is er soms ruimte. En de komende tijd wordt onze website vernieuwd en aangepast, dan staat alles er op.

Jan Hommes, voorzitter de Groenenberg