Inbreng en verkoop expositie feestelijk geopend.

De Groenenberg
Gezellige opening van de inbreng-verkooptentoonstelling afgelopen zaterdag in de Groenenberg
De tentoonstelling werd geopend door Jan Berenst die een en ander vertelde over de deels zeer waardevolle schilderijen.
Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel: de Mikkelhorst in Haren. Jan Hendrik Jansen vertelde iets over de Mikkelhorst.
Daarna champagne en dat was de start van de verkoop. 
De tentoonstelling is nog tot 20 april.
De expositie is te bekijken op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 – 16.30 uur.