Plannen Beweegplein Glimmen ter inzage en beoordeling voor alle Glimmenaren

admin

Woensdag 9 november 19.30 – 21:00u organiseert Plaatselijk Belang samen met V.V. Glimmen, T.V. Glimmen en Dorpshuis De Groenenberg een inloopavond om hun plannen voor een Beweegplein te presenteren. 

Dit Beweegplein wordt gepland tussen de voetbalvereniging, de tennisclub en het dorpshuis. Het wordt een openbare route waar alle Glimmenaren, jong en oud, gebruik van kunnen maken. U bent van harte welkom om de plannen te komen bekijken en uw stem hierin te laten gelden!

Aanleiding
Plaatselijk Belang heeft de werkgroep ‘Sportdorp Glimmen’, eerder gestart in 2015, in 2019 opnieuw leven in geblazen. Het doel is om sporten en bewegen voor alle inwoners van Glimmen mogelijk te maken. Sinds Glimmen/Haren is opgegaan in de gemeente Groningen merken sportverenigingen dat het moeilijker wordt om plannen onder de aandacht en gerealiseerd te krijgen. Meer samenwerken tussen verenigingen en mensen loont. Daarom zijn afgelopen tijd Glimmense sportverenigingen samengekomen om hun ambities en uitdagingen voor de komende tijd met elkaar te delen. 

Beweegplein 
V.V. Glimmen heeft bovendien het initiatief genomen tot realisatie van een ‘Beweegplein’: een beweegroute waarop jong en oud in beweging kunnen zijn. Bijvoorbeeld als warming up voor een training, maar ook wanneer je als Glimmenaar in conditie wilt blijven. Om deze Beweegroute te realiseren is een overleg ontstaan met de werkgroep sportdorp Glimmen, V.V. Glimmen, T.V. Glimmen en Dorpshuis de Groenenberg. De openbare ruimte tussen de voetbalvelden, tennisbanen, de parkeerplaats en het grasveld voor de Groenenberg is als uitgangspunt genomen. Het doel is om deze centrale omgeving in het dorp aantrekkelijker te maken en bewegen voor alle Glimmenaren mogelijk te maken. Een unieke samenwerking in de historie van ons dorp.

Plannen op korte termijn

Het plan is om op korte termijn een Beweegplein op bovengenoemde locatie te gaan realiseren. Hoe dit plan eruit ziet laten we graag aan alle Glimmenaren zien. Er staat nog niets vast, er is nog veel mogelijk. 

We horen dan ook graag uw mening.
Ideeën voor lange termijn Naast de realisatie op korte termijn van een Beweegplein heeft het gezamenlijk overleg tussen de verenigingen ons ook geïnspireerd om naar de lange termijn te kijken. Hieruit is een eerste idee over een mogelijke (her)inrichting van het gebied tussen de voetbalvelden, tennisbaan en het dorpshuis ontstaan. Een eerste aanzet hiertoe kunt u deze avond bekijken en uw mening over geven. Bij deze lange termijn visie stellen we duidelijk dat het om een eerste gedachtegang gaat, zeker geen vaststaand gegeven. Er is een uitdagende stip op de horizon
geplaatst en we gaan kijken waar die stip ons brengt. 

Uw stem geldt!
Het wordt een avond waar u zich kunt laten informeren over de plannen die er liggen én uw mening kunt laten horen. Betrokken werkgroep- en verenigingsleden zijn aanwezig voor toelichting