Glimmer'lei

Dorpskrant

Glimmer’lei is als uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen een onafhankelijke dorpskrant. De krant verschijnt met uitzondering van juli en augustus iedere maand. De redactie van de Glimmerlei vergadert maandelijks in dorpshuis de Groenenberg.

Contactgegevens