Duurzaam Glimmen

Duurzaam Glimmen

Initiatiefgroep voor een duurzaam Glimmen, door, voor én met Glimmenaren

De coöperatie organiseert inloopavonden voor Glimmenaren om duurzaamheidopties te bespreken.

Contactgegevens

Contactpersoon: Karel Post Uiterweer

www.duurzaamglimmen.nl