Sportvereniging Glimmen

Zaalsport in Glimmen

De sportactiviteiten vinden plaats in de gymzaal van De Groenenberg.

Dit seizoen kunt u/kun jij meedoen aan:

 –       op dinsdag 19.30 uur tot 22.30 uur: badminton

–       op donderdag 20.30 uur tot 22.00 uur: volleybal (nazit in dorpshuis de Groenenberg).

Nieuwe leden zijn welkom en mogen om kennis te maken sowieso 2 lessen of trainingen gratis meedoen!

De sportactiviteiten vinden wekelijks plaats met uitzondering van de schoolvakanties.

Tips en suggesties voor eventuele nieuwe sporten zijn welkom op info@svglimmen.nl.

Daarnaast is er samenwerking met een groep Circuittraining op maandag van 19.00 uur tot 20.00 uur en een roep Boksfit op woensdag van 20.00 uur tot 21.00 uur.

Contactgegevens

Gerard ten Napel, telefoonnummer 050-5340990 

E-mailadres: info@svglimmen.nl

Website: www.svglimmen.nl

Bent u of ben jij geïnteresseerd in één van de sportactiviteiten?

Het is altijd mogelijk om vrijblijvend een tweetal proeflessen te volgen.

Daarna volgt hopelijk een officiële aanmelding als lid bij de vereniging. Dit kan via invullen van het aanmeldingsformulier (zie onderstaande link). Het ingevulde formulier kan worden gedeponeerd in de SVGlimmen-brievenbus in de gymzaal van De Groenenberg of digitaal toegezonden worden via info@svglimmen.nl.

Aanmeldformulier

Ook voor het opzeggen van het lidmaatschap kan hetzelfde formulier gebruikt worden.